Nasz cel

Doceniając ogromną rolę świadomości, wiedzy i pro-zdrowych postaw w staraniach o skuteczne wyrównywanie jak i zapobieganie cukrzycy naszym celem jest wspieranie edukacji oraz aktywności fizycznej diabetyków oraz ich rodzin na każdym poziomie zaawansowania, zarówno dla początkujących jak i tych już bardziej doświadczonych.

Od 2015 r. dzięki finansowemu wsparciu m.in.: Ministerstwa Sportu i Turystyki, sponsorów oraz merytorycznym wsparciu najlepszych specjalistów w dziedzinie diabetologii, psychologów, edukatorów itd. oraz współpracy z partnerami lokalnymi nasze starania skierowane będą na szerokie wspieranie aktywności wśród diabetyków.

ZAPRASZAMY do współpracy i udziału w wydarzeniach!