Akademia Mistrzów Sportu – Mistrzów Życia

9158

AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU – MISTRZÓW ŻYCIA

to stowarzyszenie, które w 2006 roku powstało
jako pokłosie polskiej edycji ONZ-owskiego konkursu MISTRZ SPORTU – MISTRZ ŻYCIA.
Ma na celu działanie na rzecz rozwoju sportu i propagowanie idei olimpijskiej.

 Główne cele:
– promowanie społecznego wymiaru sportu,
– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
– organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
– działanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie,
organizację i promocję sportu.

https://www.facebook.com/akademiamsmz/